هزارتو

نشریه ماهانه هزارتو بعد از ٣٠ شماره بسته شد و این موضوع قصه غم انگیزیه که مدام تکرار میشه.

برداشتها و نتیجه گیری اطراف همچین سوء قصدی میتونه باعث مدیریت بهتر و شاید هم ادامه کار همچین حرکتهای گروهی باشه.

نوشته مخلوق و سیبستان را از دست ندین.

حیف.

/ 2 نظر / 17 بازدید
المیرا

پونه

و هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود...ولی 30 شماره هم خیلی کم بود