- توليد انبوه اندوه -

چند بارامید بستی ودام برنهادی
تا دستی یاری دهنده
کلامی مهر آمیز
نوازشی
یا
گوشی
شنوا
به چنگ آری؟

چند بار دامت را تهی یافتی؟

از پای منشین
آماده شو که دیگر بارودیگر بار
دام باز گستری

سکوت سرشار از ناگفته ها - با صدای احمد شاملو - کتابخانه گویا

عشق - رهایی - تصاحب - ایثار - سکوت - بخت - گریزان - شب دراز - پر رمز و راز - نگاه - سفر

/ 3 نظر / 11 بازدید
نفیسه

سعی می کنم امید نبندم تا به مرز تهی بودن دامم نرسم!

خلوت ليلا

بعضي شعر‌ها هستند كه هيچ وقت از شنيدنشان خسته نمي شوم . اين هم از همان‌ها بود . كلي بهم انرژي داد .

دلکوک

دلتنگی های ادمی را باد ترانه ای می خواند روياهايش را اسمان پر ستاره ناديده می گيرد و هر دانه ی برفی به اشکی نريخته می ماند سکوت سر شار از نا گفته هاست سلام دست شما درد نکنه . شعر زیبا با صدای زیبا . یه زمانی من چقدر این شعر رو گوش می کردم . یادش به خیر . مرسی از اومدنت . باز هم به من سر بزن . سبز باشی : دلکوک