نان و لاله

نميدونم اين فيلمهای ايتاليايی کلا به گروه خونيم ميخورن و ازشون لذت ميبرم. امشب فيلم Bread and Tulips  رو ديدم که در سال ۲۰۰۰ ساخته شده . کار خيلی فوق العاده ای نبود و مخصوصا آخراش ، خر تو خری ميشد که انگار کارگردان ميخواست کند بودن اوليه فيلم رو جبران کنه !‌ ولی خوب اين فيلم عشقی-کمدی بهم چسبيد. شايد يکی از دليلاش هم صدای ايتاليايی بود که ميشنيدم و بهم احساس خوبی ميداد. اگر داستان مادری که از مسافرت جا ميمونی و به جای اينکه با خانوادش بره ميره ونيز و مدتی اونجا ميمونه و کار ميکنه و زندگی ميکنه رو دلتون ميخواد ببينيد و يکم هم بخندين ، اين فيلم رو قوياً پيشنهاد ميکنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید