چهارشنبه سوری

 امسال برنامه انگار نظم بیشتری داشته ، مثلا دور آتیشا یه فنس ! فارسیش چی میشد ؟(آها حصار) گذاشته بودن که مردم اون وسطا بر عکس نرن و بخورن به هم ، بیافتن تو آتیش و پودر بشن ! هر چند چند نفری با این وجود پودر شدن !! یکیش یه خانومه بود که داشت میپرید یهو پاش گرفت به یکی از چوبا و با ملاج خورد زمین ! شوهرشم پشتش داشت میومد ! ولی به جای اینکه کمکش کنه قاه قاه میخندید و بقیه آتیش رو پرید ! خانومه هم پاشد همین کارو کرد !!! (خوشحالم زنده موند !) یکی هم یه خانومه بود که داشت جلوی من از آتیش سریع میپیرد ! بعد من هم پشتش همینطوری میرفتم و قوطی نوشابم دستم بود ! بعد یهو یکی صداش کرد ؛آیدا !(انگار قرار گذاشته بودن اون وسطا وایسه ازش عکش بگیرن !!!! منو میگی روی هوا توی آتیش باید وایمیستادم تا آیدا عکسشو بگیره ! خیلی خودم کنترل کردم که نخورم بهش و پشتش واستادم ! ولی اینرسی حرکتی باعث شد نوشابه محترم از قوطی خارج شده و روی لباس سفید خوشگله خانومه بریزه :)))) به من چه ؟!

حضور حاجی فیروز خیلی جالب بود و حسابی باعث سرگرمی مردم شد ! من نفهمیدم فقط حضور اون خانمه (که مرد بود البته ) در کنار حاجی فیروز چی بود ! شاید حاجیه فیروزه بوده ! یا یه همچین چیزی !! به هر جال اگه کسی از نظر تاریخی میدونه قضیه چیه به منم بگه !!!

شب جالبی بود ! بچه های گروه ضربت ! هر چی داشتن نمایش دادن ! من نفهمیدم فقط این هم خونه ء محترم ! چطوری این حرکات موزون رو تمرین کرده بود ! به هر حال تندیس بلورین مسخره ترین رقص رو میدیم به اون ! کارت درسته آقا بهروز !

دیدن آیدا ، دختری کوچک ، یه کیفه  خاصی بهم داده ، اولین باری که دیدمش تو شکم مادرش بود و تا الان که 1 سال و 5 ماه از عمرش میگذشت ندیده بودمش...خیلی ذوق زده شدم دیدمش ! هر چند اون بیشتر از من ترسیده بود ! به هر حال امیدوارم همیشه سر حال و قبراق به زندگیش ادامه بده .

ِUpdate: يک سری عکس در مورد چهارشنبه سوری در Amble side

/ 3 نظر / 12 بازدید
tranom

ajab..:)

tranom

ajab..:)

pooneh

از خودت حرف در ونکن! هيچم ازت نترسيده بود بچه ام! اين گزارش خطر آميز ناک چهارشنبه سوريت هم خيلی باحال بود.