دلشوره

+ حتما یک اشتباهی پیش آمده، آقای هاپکینز شما مطمئنین که دستگاه متولد استرس را خاموش کردین؟ نمونهء ب-١٢۴۵ هنوز داره شوک بهش وارد میشه، فکر کنم ممکنه کم کم از کنترلمون خارج بشه...آقای  هاپکینز با شما هستم...آقای هاپکینز....الو...چرا جواب نمیدین..آقای هاپکینز....

پینوشت: دلیل نوشته شدن این پست دلیل کافی هست بر انکه آقای هاپکینز گوشی رو برداشت و نمونه به حالت عادی تری رسیده.تمام.

/ 3 نظر / 4 بازدید
Jozeph

هووم؟؟

پونه

آقای هاپکینز رو بی خیال خودت خوبی؟

{

آقا هالووینتون مبارک خوش بگذرد