جشنواره فیلمهای فرهنگی ایرانی در ونکوور

برنامه روز شنبه، ششم دسامبر:

چهار بعد از ظهر:
سرای سنگی - علی جعفری نجف آباد 
واران -   احمد صراف یزد
روز آفرینش - سودابه مجاوری
من یک پرتقالی هستم - میثم قایدی
آبان یشت - آیدا فیض جعفری
کچه - علیرضا جهانیفر

شش بعد از ظهر:
کشتی نوح -سودابه بابا گپ در سایه زیر خشتی - محسن رمضان زاده
اُرُس -  مهدی طالبانی
عصر بیداری- آریانا فرشاد

هشت شب:
عروس آب  - مهدی عرب یار محمدی
توهم - هادی رحیم دل 
ایران - هفت رخ فرخ -  فرزین رضاییان

برنامه روز یکشنبه، هفتم دسامبر:

سازنده

نام فیلم

ساعت

ناهید قبادی

آخر تب 

4 بعد از ظهر 

فرهاد مختاری 

مرغها تخم نمیگذارند

مهدی عرب یار محمدی

هفت سلام

     سودابه مجاوری

اینانا

مسعود  آستانداری

ارزیابی شتابزده

 محسن خان جهانی 

من یک لیدر هستم

6 بعد از ظهر 

 

محمدرضا گوهری

چیزی شبیه زندگی 

 آریانا فرشاد

ایران اسرار آمیز 

بیژن زمانپیرا

آب و آ یینه

8 بعد از ظهر 

 علیرضا قاسم خان

نواهای گم شده  

 حسن  نقاشی

تشتر

  مجید هاشمی

سرای مغان

علیرضا  قاسم خانی

نگار گری ایرانی 

آرش یزدانی 

چهل منبر    

امید این میرود که مسئولین این برنامه هم با برنامه ریزی بهتر و تبلیغات موثرتر این برنامه را به جوانان ایرانی نیز به نحو بهتری معرفی نمایند. اینروزها زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان است واین خود در اقبال این قشر از این برنامه تاثیر خواهد گذاشت.  وبسایت

/ 0 نظر / 20 بازدید