انرژی بی دردمونی

از صبح تا حالا  فقط سه بار با  کله رفتم تو مانیتور همکارم و چهاربار منشی شرکت را بوسیدم و  سیزده بار به شکل نوستالژیکی « آجری دیگر در دیوار» پینک فلوید  را گوش دادم!

/ 2 نظر / 26 بازدید
پونه

سرت سبز و دلت خوش باد

سمن

جانم؟یعنی چی شما یه خانم رو ماچیدی؟؟؟؟نمیگی ما هم دلمون میخواد؟[ماچ]