از تازه شدن

+ هر سفری، شروع یک دوران جدید را برای من داره، فقط به جای سدهء فلان یا بهمان قضیه به ماه هم نمیکشه که من دوران جدیدی رو و متعاقبش تغییر جدیدی روتجربه میکنم.خوببه فکر یک اسم هم برای دوران باید باشم.این میتونه شروع "دوران پارینه سنگی" من باشه!

+ اینکه اسمش را پارینه سنگی گذاشتم جواب داد ! همین الان برق فرودگاه رفت!  قراره دستی سوار هواپیما بشیم ودونه دونه میخوان حاضر غایب کنن !  حاضر...اومدم!

+ وب سایت معلم سرباز

+ نکته انحرافی : بی دخترم هرگز !

+فال امروز:
همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس - که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
خرم آن روز کزین مرحله بربندم رخت - و زسر کوی توپرسند رفیقان خبرم

/ 2 نظر / 11 بازدید
سارا

این دخترت کیه؟ هان؟هان؟هاااااان؟

Jozeph

خودتی... [سوال]