روز پایان کار

ساعت ٨ و ۵۵ دقیقه شب و تجربه ۶ ماه کار من هم در همین لحظه تموم میشه. امروز روز آخر کاری من بود و برای یک تجربه دیگه دارم آماده میشم....بیشتر مینویسم وقتی که به خونه رسیدم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
ساعت شنی

یعنی منظورت اینه که هنوز نرسیدی خونه؟!