دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥

Inside Man

ديرور رفتيم اين فيلم "مرد داخلی" رو ديديم ٬ جاتون خالی فيلم سرگرم کننده و سير کننده ای بود( ياددتون باشه لزومی نداره حتی وقتی ۳ نفره ميرين يه پاپکورن(چس فيل) خيلی بزرگ با نوشابه بگيرين !‌که تازه يه بارم پر کردنش مجانی باشه !)
مرد داخلی ٬‌داستان بسيار جذابه دزدی از يک بانکه که دنزل واشنگتن و جودی فاستر در اون بازی ميکنن البته همه ميگفتن جودی فاستر خيلی قشنگ بازی کرده ...مثل هميشه ٬‌ من که تمام مدت چشمام بسته بود آخه اين دوست محترم روی جودی فاستر غيرت داره !‌و من بايد چشمها و گوشامو ميگرفتم ! حالا هر چی بهش ميگم بابا جان اين جودی فاستر ديگه همسن ه مامان بزرگه مامان بزرگه مامان بزرگمه که قبول نميکنه !
به هر حال من به اين فيلم 7 از ۱۰ نمره ميدم .


* اين سايت IMDB سايت خيلی خوبيه ٬‌بد نيست برای اينکه رکورد فيلمهايی که ميبينين رو داشته باشين عضوش بشين .


لينک مرتبط : وب سايت فيلم .


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :