شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧

خانه رویائی من

بارون میاد و حسابی زیر ریزش تند بارون خیس میشم. دلم برای بارون تنگ شده بود. قدم میزنم و فکر و خیال میکنم، اینکه دلم میخواد زودتر خانه رویاییم را بچینم میاد به فکرم،خونه ای که جز چهار تا دیوار سفید و پنجره ای که روی کوهها باز میشه چیزی نداره، اولین چیزی که براش میگیرم یک گرامافون هست که قراره اول از همه «خانه کارتها:رادیوهد»و بعد«ایدیوتک:رادیوهد»و اگر صفحه فرهاد رو هم بتونم جور کنم عالی میشه.

پینوشت: بوی یک عدد «پیاده رو»دوست داشتنی به مشام میاد، جای «سیبیل» از نوع طلایی هم البته خالی خواهد بود.


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :