شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥

Carpe Diem 2

داشتم درباره Carpe Diem  فکر ميکردم و کوشکانی گوش ميدادم که رسيد به آهنگ amazed خيلی مزه داد ...شما هم گوش بدين .

ازل تا ابد جان من یک دم است
فارغ از هر چه زیر و بم است
دمی را که داری غنیمت شمار
به شادی بسر بر چه وقت غم است

جهان بر تو خندد جو خندی تو نیز
گر افسرده باشی همه ماتم است

شعر :دکتر جواد نوربخش
موسیقی :امیر کوشکانی با هومن پورمهدی


Make your persent moment precious ,spend it with happiness for there is no time for sorrow

لينک : آهنگ  Amazed .


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :