جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥

Carpe diem

ای من ٬‌ای زندگی !‌در ميان اين همه واگويهء پرسش ٬
در ميان زنجيرهء بی پايان بی ايمانان ٬
در شهرهای آکنده از ابلهان ٬...
ای من ٬ ای زندگی !‌به چه بايد دل خوش داشت ؟

پاسخ

به اينکه تو اينجايی - که زندگی هست و يگانگی
که نمايش بزرگ هنوز برجاست٬
تا تو هم کلامی بر آن بيفزايی

والت ويتمن

راستی ٬‌کلام شما قراره چی باشه ؟


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :