پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦

- توليد انبوه اندوه -

چند بارامید بستی ودام برنهادی
تا دستی یاری دهنده
کلامی مهر آمیز
نوازشی
یا
گوشی
شنوا
به چنگ آری؟

چند بار دامت را تهی یافتی؟

از پای منشین
آماده شو که دیگر بارودیگر بار
دام باز گستری

سکوت سرشار از ناگفته ها - با صدای احمد شاملو - کتابخانه گویا

عشق - رهایی - تصاحب - ایثار - سکوت - بخت - گریزان - شب دراز - پر رمز و راز - نگاه - سفر


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :