جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥

FRIDAY, MARCH 9 – 7:30 PMOrlando

 
GREAT BRITAIN/RUSSIA/FRANCE/ITALY/
NETHERLANDS 1992.
DIRECTOR: SALLY POTTER
CAST: TILDA SWINTON, QUENTIN CRISP, BILLY ZANE,
LOTHAIRE BLUTEAU, CHARLOTTE VALANDREY

Sally Potter’s ravishing adaptation of Virginia Woolf’s time-tripping, gender-bending novel received Oscar nominations for its art direction and costume design. Tilda Swinton is superb as the male-female Orlando
...

Tonight At Cinematheque 7:30

تکمیل :‌ کمی دیر رسیدم ولی حسابی بعد از مدتها بهم چسبید که برم در اتاق فرمان و کنار صدای خر خر پروژکتور های قدیمی ۳۵ میلیمتری قستمی از فیلم رو ببینم و بقیه این فیلم رو هم از ردیف آخر تو سالن نسبتا خالی سینما تماشا کنم. جالبیش این بود که اگر ترس از کتابهای ویرجینیا وولف نبود حتما امروز خوندن کتابش رو شروع میکنم ولی فیلمش رو باید دید. شاید هم دوباره


بالاترین: Balatarin

پويا
پويا

----------------------------------

Cafe Radio

----------------------------------

Change for equality

----------------------------------

خانه
آرشیو
ایمیل

----------------------------------

 RSS

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------

بازدید :

آمار وبلاگ :